Update 10/03/2020: Alle bezoek op sites in Wallonië zijn verboden.

De Waalse regering heeft beslist dat alle bezoek op de sites in Wallonië vanaf 10/03/2020 zijn verboden. Lees hierbij het persbericht: https://www.aviq.be/coronavirus.html.

Algemeen

  • Preventieve maatregelen in functie van het voorkomen van kruisinfecties algemeen staan reeds hoog opgenomen in onze zorg voor onze bewoners.
  • Ook ifv het Corona-virus (Covid-19) hebben wij verschillende extra maatregelen genomen
  • Paniek zaaien doen we niet maar we verhogen de alertheid en 24u/24u-opvolging.

Hoe?

Elke bezoeker wordt gevraagd om handen te ontsmetten bij het binnenkomen en verlaten van de residentie.

Een bezoeker die hoest en/of koorts heeft, wordt gevraagd om geen bezoek te brengen aan de bewoner. Voorbije buitenlandse reizen worden ook bevraagd. Indien nodig wordt de temperatuur van de bezoeker gemeten.
De bewoners worden geïnformeerd via een extra gebruikersraad en worden vooral gerustgesteld.


In elke residentie worden alle medewerkers geïnformeerd en extra opgeleid inzake de strengere preventieve maatregelen en de nodige te volgen procedures, zowel preventief als curatief.

Dagelijks is er een intern overleg en een overleg op groepsniveau. Indien nodig en op advies van de overheid zullen nieuwe maatregelen genomen worden.
Bij vragen kan u steeds terecht bij de lokale directie van uw residentie of via mail naar bcz@aldea.be. Als u ons als familielid/bewindvoerder/... uw (email)contactgegevens bezorgt, zullen we u ook via email op de hoogte houden over de evolutie en/of nieuwe richtlijnen van de overheid, alsook de bijkomende maatregelen die we dan treffen.