Bedankt helden van de zorg! Samen sterk!

Covid-19, een onzichtbaar virus dat enkel kan bestreden worden als het nog niet echt is toegeslagen. Het Coronavirus slaat wereldwijd om zich heen en ook ons land is getroffen. In deze gezondheidscrisis is het belangrijk voor iedereen om verantwoordelijkheid te nemen en de preventieve regels toe te passen.

meer info

Aldea, dé vastgoed-specialist in de zorg!

Aldea werd opgericht door Christophe Desimpel en Frederick Pouders. Beide brachten hun jarenlange expertise en passie op vlak van vastgoed en uitbating samen in de realisatie en de organisatie van woonzorgcentra, assistentiewoningen, levensloopbestendige flats en health resorts.
Tot eind september 2019 combineerde Christophe Desimpel de functie van CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur, naast tal van andere bestuursmandaten. Gezien de sterke groei van de vastgoedportefeuille van Aldea Group, door de bouw van nieuwe voorzieningen en via gerichte overnames, was een versterking aan de top aangewezen. Met de komst van Anneleen Desmyter als CEO kan Christophe Desimpel zich meer concentreren op zijn positie als Voorzitter van de Raad van Bestuur en zijn overige mandaten.

Oud, iedereen wil het worden maar niemand wil het zijn. Aldea gaat de uitdaging aan hier verandering in te brengen door onze ouderen een aangename en passende omkadering aan te bieden. De Aldea woonzorgsites zijn de ideale oplossing voor de senior van morgen die de geneugten van het leven ook op latere leeftijd wil blijven combineren met persoonlijke onafhankelijkheid en die in mindere of meerdere mate beroep wil doen op een aangepaste zorgverlening.

Wat Aldea met haar nieuwbouwprojecten aanbiedt, is niet te vergelijken met 'het rusthuis van vroeger'. De bewoners wonen modern, zelfstandig én toch is alle infrastructuur er op voorzien dat wanneer u minder mobiel wordt u er heel comfortabel verder kan blijven wonen. Er worden ook heel wat gemeenschappelijke ruimten voorzien, zoals een salon met bibliotheek, een gezellig restaurant, een mooie tuin, wellness & fitness,...

Aldea is gespecialiseerd in kwalitatief, levensloopbestendig wonen in omkadering. Wij zorgen voor het juiste evenwicht tussen wonen en zorg.

In een appartement met levensloopbestendig karakter, geconcipieerd en uitgerust zodat een verminderde beweeglijkheid geen beperking aan uw wooncomfort hoeft te betekenen.

In een assistentiewoning waar u als zelfstandig wonende resident in een beschermde omgeving woont en waar u zelf beslist of u gebruik wil maken van onze hulp- en dienstverlening die voorhanden is.

In een woonzorgcentrum waar we de focus leggen op de verzorging van de afhankelijke resident of in een leefgemeenschap voor dementie waar we bewoners met dementie in een huiselijke sfeer een veilig nest bieden. Aldea biedt het juiste evenwicht.

Curavi

Ontdek zeker ook Curavi!