Gwendoline Place, la directrice de nous deux maison de repos, raconte les six derniers mois... Gwendoline Place, de directeur van onze twee rusthuizen, vertelt jet verhaal van de laatste 6 maanden...